Hem Till lansenomsorg.se

Blogg

Ny sjuksköterska på Lansen Omsorg

Marcus Hamlin 6 dec 2018 11:22

Jag har alldeles nyligen börjat att arbeta för Lansen Omsorg. Jag har arbetat som sjuksköterska i 13 år inom slutenvården i Västervik. Min yrkesbana började inom hjärtsjukvården och sedan gick jag över till dialysvård under några år. Jag fick också möjligheten att arbeta med kvalitets- och utvecklingsarbete, som jag brinner mycket för.

Efter 5 år började jag söka jobb på hemmaplan och fick då möjlighet att arbeta för Aleris som inriktar sig på psykisk hälsa och missbruksproblematik. Detta var helt nytt för mig, men jag har under åren lärt mig mycket och även upptäckt hur mycket jag brinner för att arbeta och stötta människor som befinner sig i en utsatt situation. Jag tycker om mötet med varje individ och känner en ödmjukhet över att få ta del av deras historia och vara en del av deras resa mot en fungerande vardag.

Som ny medarbetare på Lansen Omsorg innefattar min roll både sjuksköterske- och kvalitetsansvar. Detta var en av orsakerna till att jag ville börja här, då jag gavs möjligheten att kombinera de områdena jag brinner för. Jag har även fått möjligheten att påbörja en kurs i LSS-lagstiftning, för att öka min kunskap kring de boendes rättigheter.

Ett av mina mål är att försätta det pågående arbetet med kvalitetsledningssystemet genom att implementera det i personalgruppens dagliga arbete. Jag ser nu fram emot att vara med i de förändringar som kommer ske under de kommande årens expansion och utveckling.

Hälsningar //Ulrika Larsson

| Permalink | Kommentarer (0)

En spänd förväntan inför år 2019

Marcus Hamlin 6 nov 2018 13:13
Jag är sjuksköterska sedan 20 år och började min yrkesbana inom somatisk vård och distriktsvård. Ganska snart började jag av logistiska skäl att arbeta inom psykiatrin. Jag har fascinerats av den oförutsägbara vardagen inom psykiatrin ända sedan första dagen och i 17 år har jag jobbat inom Aleris med psykisk hälsa i kombination med missbruk och kriminalitet, både som sjuksköterska och föreståndare. Under åren har jag byggt på med studier bland annat inom ledarskap, socialrätt och nu senast LSS-lagstiftningen.

Nu arbetar jag på Lansen Omsorg sedan ett år tillbaka, som sjuksköterska och biträdande föreståndare/föreståndare. Jag uppskattar närheten till de boende och den engagerade personalen, samt de korta beslutsvägarna i en privat, mindre organisation.

Det jag lärt mig genom åren är att relationen till de boende är nyckeln till mycket. En nära, men professionell, relation är grunden för att kunna motivera till delaktighet och förändring. Varje människa är unik och jag tycker om utmaningen att möta varje individ på deras nivå utifrån dennes förutsättningar. Samma ideologi har jag funnit inom Lansen Omsorg, där personalen på diverse kreativa sätt försöker få de boende delaktiga och aktiva, både individuellt och i grupp.

Nu går vi in i en ny fas, med öppnandet av två nya boenden. Det är med spänd förväntan jag ser fram emot våren 2019.
Att få vara med och starta upp, forma och utveckla en verksamhet känns som en stor förmån och en spännande utmaning.

//Anna Blom

| Permalink | Kommentarer (0)

Lärorika utbildningsdagar

Marcus Hamlin 31 okt 2017 11:19
Det var med spänd förväntan personalen på Lansen Omsorg deltog i en 1,5 dagar lång utbildning som ASPI Utbildningar AB anordnade. Alla personer som jobbar med föreläsningarna inom ASPI har själva diagnosen Asperger och det var tre fantastiska föreläsare vi fick träffa. Utbildningarna innehöll Perceptionshantering och Socialt Liv vid Autism/Asperger och Bemötande vid ADHD och Autismtillstånd.
Johannes Haglund höll i första utbildningsdagen. Han har diagnosen aspergers syndrom och har gått på både särgymnasium och högskola. Hans föreläsning var mycket intressant där han delgav oss av sin egen uppväxt till hur hans liv idag ser ut. Johannes pratade också om att Motivation och Intresse är två saker som måste skapas för att en person med autism/asperger ska kunna lära sig saker. En annan viktig sak som Johannes tog upp var att det är viktigt att prioritera bort sådana saker som inte fungerar och istället fokusera på det positiva.
Immanuel Brändemo höll i första delen av den andra dagens utbildning. Immanuel har själv diagnosen ADHD och asperger och har bland annat läst 4 år på Gymnasielärarutbildningen. Föreläsningen handlade om många tänkvärda saker. Vikten av att sätta upp målen utifrån personens egna behov och inte behandla alla lika eftersom alla har olika behov och förutsättningar. Att föra en kommunikation med en person som har autism/asperger togs också upp där Tydlighet, Rakt på sak och Konkret var 3 ledord. Under utbildningen pratades också om att många personer med ADHD börjar missbruka alkohol/droger, ofta i självmedicinerande syfte, om inte bättre alternativ ges. Idag är kunskapen om ADHD, Autism (asperger) större och diagnoser sätts tidigare i livet än vad som gjordes förr.
Torbjörn Andersson höll i sista delen av utbildningsdagen. Torbjörn har diagnosen asperger och har bland annat en masterexamen från Psykologprogrammet och en systemvetarutbildning och äger idag flera företag. Torbjörn har träffat över 2000 personer med autism och höll en intressant utbildning. KASAM – Känsla av Sammanhang var en del som vi fick mer kunskap om. Det innebär att göra situationer begripliga, hanterbara och meningsfulla för personer med autism/asperger.
Utbildningarna gav oss i personalen nya infallsvinklar och det var ett glatt gäng som åkte hemåt fulla med inspiration och större kompetens i vårt intressanta arbete på Lansen Omsorg.
Följ oss gärna på Facebook, där du också kan se bilder från våra utbildningsdagar.

| Permalink | Kommentarer (0)

Samarbete för kompetensförsörjning

Marcus Hamlin 19 nov 2015 16:30

Lansen Omsorg och Folkhögskolan i Vimmerby med dess utbildning för behandlingspedagoger har etablerat ett samarbete. Vi arbetar tillsammans för att tillgodose Lansen Omsorg med kompetent personal i framtiden. Utbildningen är inriktad mot arbete med människor med psykosocial problematik och där ingår även två omgångar med praktik om 10 veckor vardera. 

Hos Lansen Omsorg i Södra Vi har vi Felicia Brorsson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicia förklarar: "Jag har länge varit intresserad av människor och alltid velat jobba med människor i behov av hjälp och stöd. Hösten 2015 började jag läsa till Behandlingspedagog på Vimmerby folkhögskola och blir klar behandlingspedagog våren 2017. Eftersom jag är väldigt intresserad av människors beteende passade det bra att göra min första praktik på Lansen Omsorg."

 

| Permalink | Kommentarer (0)

Kräftpremiär på Lansen

Marcus Hamlin 14 sep 2015 10:17

Nu har vi haft Kräftpremiär här på Blåklockan i Södra Vi! Det blev en trevlig kväll för alla.

Nu är det tillbaka till vardagen efter sommarens aktiviteter och utflykter. I höst ska vi gå på bugg-kurs i Nöjespumpens lokaler ett stenkast från gruppboendet.

 Anneli Sjölund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill även passa på att hälsa Anneli Sjölund välkommen till oss, Anneli kommer börja jobba hos oss den 1 oktober men har redan tjuvstartat lite.

Välkommen Anneli!

 

| Permalink | Kommentarer (0)

Ny medarbetare

Marcus Hamlin 10 apr 2015 11:43

Lansen Omsorg stärker kompetensen genom vårat senaste tillskott Johanna Danielsson. Johanna är Socionom och kommer jobba som kontaktperson men även ansvara för kontakter med uppdragsgivare och ansvara för dokumentation.

Johanna har en gedigen erfarenhet som enhetschef inom äldreomsorgen och Föreståndare inom Hem för vård och boende och har som vana att ansvara för dokumentationen.

-Jag ser det som väldigt positivt att vårt goda rykte fortsätter attrahera kompetenta nya medarbetare och Johanna är en strategiskt viktig rekrytering. Johannas erfarenhet, personlighet och kompetens stämmer väl in på profilen på personer som vi söker. Dessutom stämmer Johannas specialiteter mycket bra in på vår satsning inom kvalitet vilket gör att hon kommer att vara en väldigt viktig resurs framöver berättar Helena Hamlin, Föreståndare på gruppboendet Blåklockan.

| Permalink | Kommentarer (0)