Hem Till lansenomsorg.se

Blogg

Ny sjuksköterska på Lansen Omsorg

Marcus Hamlin 6 dec 2018 11:22

Jag har alldeles nyligen börjat att arbeta för Lansen Omsorg. Jag har arbetat som sjuksköterska i 13 år inom slutenvården i Västervik. Min yrkesbana började inom hjärtsjukvården och sedan gick jag över till dialysvård under några år. Jag fick också möjligheten att arbeta med kvalitets- och utvecklingsarbete, som jag brinner mycket för.

Efter 5 år började jag söka jobb på hemmaplan och fick då möjlighet att arbeta för Aleris som inriktar sig på psykisk hälsa och missbruksproblematik. Detta var helt nytt för mig, men jag har under åren lärt mig mycket och även upptäckt hur mycket jag brinner för att arbeta och stötta människor som befinner sig i en utsatt situation. Jag tycker om mötet med varje individ och känner en ödmjukhet över att få ta del av deras historia och vara en del av deras resa mot en fungerande vardag.

Som ny medarbetare på Lansen Omsorg innefattar min roll både sjuksköterske- och kvalitetsansvar. Detta var en av orsakerna till att jag ville börja här, då jag gavs möjligheten att kombinera de områdena jag brinner för. Jag har även fått möjligheten att påbörja en kurs i LSS-lagstiftning, för att öka min kunskap kring de boendes rättigheter.

Ett av mina mål är att försätta det pågående arbetet med kvalitetsledningssystemet genom att implementera det i personalgruppens dagliga arbete. Jag ser nu fram emot att vara med i de förändringar som kommer ske under de kommande årens expansion och utveckling.

Hälsningar //Ulrika Larsson

| Permalink | Kommentarer (0)

En spänd förväntan inför år 2019

Marcus Hamlin 6 nov 2018 13:13
Jag är sjuksköterska sedan 20 år och började min yrkesbana inom somatisk vård och distriktsvård. Ganska snart började jag av logistiska skäl att arbeta inom psykiatrin. Jag har fascinerats av den oförutsägbara vardagen inom psykiatrin ända sedan första dagen och i 17 år har jag jobbat inom Aleris med psykisk hälsa i kombination med missbruk och kriminalitet, både som sjuksköterska och föreståndare. Under åren har jag byggt på med studier bland annat inom ledarskap, socialrätt och nu senast LSS-lagstiftningen.

Nu arbetar jag på Lansen Omsorg sedan ett år tillbaka, som sjuksköterska och biträdande föreståndare/föreståndare. Jag uppskattar närheten till de boende och den engagerade personalen, samt de korta beslutsvägarna i en privat, mindre organisation.

Det jag lärt mig genom åren är att relationen till de boende är nyckeln till mycket. En nära, men professionell, relation är grunden för att kunna motivera till delaktighet och förändring. Varje människa är unik och jag tycker om utmaningen att möta varje individ på deras nivå utifrån dennes förutsättningar. Samma ideologi har jag funnit inom Lansen Omsorg, där personalen på diverse kreativa sätt försöker få de boende delaktiga och aktiva, både individuellt och i grupp.

Nu går vi in i en ny fas, med öppnandet av två nya boenden. Det är med spänd förväntan jag ser fram emot våren 2019.
Att få vara med och starta upp, forma och utveckla en verksamhet känns som en stor förmån och en spännande utmaning.

//Anna Blom

| Permalink | Kommentarer (0)

Första spadtaget på vårt tredje gruppboende

Marcus Hamlin 30 apr 2018 10:05
Idag har vi tagit det första spadtaget på vårt tredje gruppboende "Storgatan" här i Vimmerby. Boendet kommer stå färdigt under första kvartalet 2019 och vänder sig till brukare med autismspektrumtillstånd, personkrets 1. Lägenheterna kommer vara två rum och kök om ca 50 kvm med tillhörande gemensamhetsutrymme där man kan umgås, äta, spela sällskapsspel eller bara vara. Boendet kommer liksom våra övriga att vara bemannade dygnet runt och Föreståndare kommer vara Anna Blom. För mer information och reservering av plats var vänlig kontakta Verksamhetschef Nils-Eric Bülow på telefon 0492-77 00 64.

| Permalink | Kommentarer (0)

Pedagogiskt arbetssätt

Marcus Hamlin 23 jun 2016 14:09

Vår medarbetare Johanna var på utbildning i Autism & Aspergerförbundets regi, här kommer hennes tankar från utbildningsveckan:

Fem utbildningsdagar i Vackra Sunne på Bergskogens dagverksamhet om Pedagogiskt arbetsätt i Autism & Aspergerförbundets regi.

Riktat mot autism.
Utbildningen var uppdelad på det sätt att vi hade en första dag med bara föreläsningar med Susanne Jessen. Det handlade om autismspektrumtillstånd och dess konsekvenser i vardagen, bemötande och hur vi förebygger utmanande beteenden. Om man tänker sig ett isberg. Toppen är bara det som syns och märks visuellt. Det kan vara att man skriker, slår eller skadar sig själv. Det är viktigare att se vad som finns under ytan för det är där man hittar orsaken till beteendet. 

Resterande delen av dagen arbetade vi praktiskt med fyra personer som har just autism. Detta var en fantastisk upplevelse. Att se deras arbetsglädje och motivation till att vilja lära sig var så härligt. Allt handlade egentligen om att de var väldigt trygga i sina grundhjälpmedel och visst nästan allt som skulle hända. Allt förutom när vi kom in farande med en grupp av sex personer. En dag skulle vi göra bubbelvatten med en av personerna. Detta innebar att vi först skulle göra en bedömning för att se vad han klarade av själv. Efter det så skulle vi anpassa det som inte fungerade så bra. Det kan man göra med att ge visuellt stöd muntligt stöd fysiskt stöd. Målet är att personen sa bli så självständig som möjligt. Jag tycker att vi lyckades ganska bra med lite röd tejp och till viss del fysiskt stöd.
En autistisk person kan ha ett helt annorlunda sätt att se på saker. Det måste vi ha i baktanken när vi går in och ger våra boende stöttning i sin vardag.

Theory of mind
En viktig del i att kunna förstå, förutspå och även kommunicera med omvärlden. Detta ligger också till grund för Empati, medkänsla och hänsynsfullt beteende.

Central coherence (förmågan att se sammanhanget.)
Detta gör att personer med autism har ett detaljseende. Man kan inte alltid se orsaken till verkan. Det är därför viktigt att ge dessa personerna möjlighet att se sammanhanget för att de ska få förståelsen, att allt har en orsak och en konsekvens.

Exekutiva funktioner
Detta kan försvåra vårt arbetsminne, tidsuppfattning, att kunna välja och besluta saker snabbt, lära sig av sina misstag, Organisera, planera och vara flexibel. Detta förebygger vi genom att vara tidiga och noga med förberedelser. Man kan också ta hjälp av olika hjälpmedel för att få struktur i vardagen. Att bara använda papper och penna kan räcka som hjälpmedel. Mycket som vi gör till vardags går på ren automatik. Men har man svårigheter i de Exekutiva funktionerna måste det ske på ett medvetet plan. När man går på högvarv. Man får aldrig slappna av.
Anpassningsförmågan ställer också till det och gör att man inte kan lösa konflikter eller ändra sina beteenden i förhållande till situation. Det är mycket som man redan vet men som man kanske inte alltid tänker på. Det viktigaste som jag lärt mig på kursen är att personer med dessa svårigheter behöver individanpassat stöd. Vi behöver hitta sätt för att underlätta deras vardagliga liv. Med anpassningar menar jag att man skapar hjälpmedel. Man måste hitta olika sätt att underlätta tillsammans med personen med autism. Ingen är den andra lik och behöver därför individanpassat. En del kan behöva ha hela sin vardag strukturerad med scheman, bilder, arbetsbeskrivningar för varje minut. Det kan vara så att vissa inte kan hantera att ha för mycket fritid. Vissa kanske bara har svårt att bedöma tid och kan då få hjälp av att använda en timstock. Det kan variera väldigt mycket. Genom att göra olika kartläggningar och bedömningar på person med autism kan man få fram mycket information som kan vara viktig att veta när man bemöter dem. Det ger också information om vad vi kan hjälpa till med som personal. Det vi inte vet, vet vi inte! Det är en viktig sak att ha med sig. Vi kan inte tro saker och lägga in våra egna värderingar i andras liv. Vi måste bli medvetna om vad just denna individen behöver för stöd.

När vi sedan implementerar metodiken här på gruppboendet Blåklockan gäller det att ta det försiktigt. Man ska ha små mål för att få personen delaktig och engagerad. Det är också viktigt att utvärdera efteråt så man ser hur resultatet blev. Blev det inte som man tänkt sig får man revidera och göra om.
Det är ingens fel. Det ända man kan göra är att göra om och prova igen.

Glad Midsommar!

Vid pennan //Johanna Rydstrand

 

| Permalink | Kommentarer (0)

Pyssel på lansen

Marcus Hamlin 17 maj 2016 11:16

Igår pysslade vi lite och resultatet blev ett eget utsmyckat Fia-spel!

| Permalink | Kommentarer (0)

Kräftpremiär på Lansen

Marcus Hamlin 14 sep 2015 10:17

Nu har vi haft Kräftpremiär här på Blåklockan i Södra Vi! Det blev en trevlig kväll för alla.

Nu är det tillbaka till vardagen efter sommarens aktiviteter och utflykter. I höst ska vi gå på bugg-kurs i Nöjespumpens lokaler ett stenkast från gruppboendet.

 Anneli Sjölund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill även passa på att hälsa Anneli Sjölund välkommen till oss, Anneli kommer börja jobba hos oss den 1 oktober men har redan tjuvstartat lite.

Välkommen Anneli!

 

| Permalink | Kommentarer (0)

Glad midsommar!

Marcus Hamlin 19 jun 2015 09:00

Nu firar vi midsommar på Blåklockan, vi kommer gå ner till den fina Brunnsparken som drivs av hembygdsföreningen här i Södra Vi.

Gå gärna in och gilla oss på Facebook och titta gärna in på hemsidan där vi nu lagt upp lite nya bilder på vårt fina boende.

Glad midsommar!

 

| Permalink | Kommentarer (0)

LSS seminarium

Marcus Hamlin 30 maj 2015 20:53

Vi var nyligen representerade på SSIL:s LSS seminarium i Kista. Det var en intressant dag med många nya kontakter som kunde knytas. Nedan en bild på vår fina monter.

| Permalink | Kommentarer (0)

Goda levnadsvillkor bättre än skälig levnadsnivå

Helena Hamlin 16 jan 2015 11:36

Du kanske känner igen rubriken? Jag har läst in mig lite på vad Barbro Lewin med. dr. på Uppsala Universitet forskar på. Barbro forskar om LSS-reformen i olika infallsvinklar och har bra åsikter. Det jag reflekterat över är att insatser enligt LSS som bekant även kan ges enligt SoL. Ett exempel på detta skulle kunna vara att istället för placering på gruppboende genomföra placeringen på ett HVB. En insats enligt SoL är billigare än motsvarande LSS-insats på grund av skillnaden i ambitionsnivå. Det man ska tänka på är att det kan medföra konsekvenser i både omfattning och kvalitet för brukaren. Enligt Barbro går det att mäta det som är betydelsefullt för kostnadsskillnaden:

  • Välutbildad personal i tillräcklig omfattning med kontinuitet i bemanningen,
  • Den lilla gruppens princip,
  • Lagarnas betoning på självbestämmande vid LSS-insatser.

I min mening är det viktigt att inte stirra sig blind på priset vid en placering utan fokusera på vad man får för kostnadsskillnaden. Det är i min mening utan tvekan en klar fördel för brukaren att bli erbjuden en plats på ett gruppboende istället för ett HVB som har en helt annan struktur vad gäller kompetens hos personal, personaltäthet etc. Hos oss på Lansen Omsorg tror vi på individens självbestämmande och fördelarna som finns hos den lilla gruppen. För att få jobba hos oss ställer vi stora krav på utbildning, erfarenhet och färdighet. Genom att skapa en trivsam arbetsplats kommer vi ha en god kontinuitet hos personalen. 

Framtiden ligger i små enheter framför stora för att kunna tillgodose alla behov. 

| Permalink | Kommentarer (0)

Tillgänglighetsanpassningar

Helena Hamlin 17 mar 2014 14:24

Då var bygglovet klart och vår hyresvärd Vimarhem har påbörjat de anpassningar av vårt LSS-boendes lägenheter och lokaler som krävs. Det är viktigt att samtliga delar är tillgängliga för alla och det kommer våra lokaler att vara när allt är klart för inflyttning till sommaren. Gilla oss gärna på Facebook för kontinuerliga uppdateringar och exklusiva tävlingar.

Ritbyrån A-ritning

Tillgänglighetsanpassning 

Badrummen totalrenoveras och blir som nya, samtidigt kan vi göra dem tillgängliga för alla!

| Permalink | Kommentarer (0)