Hem Till lansenomsorg.se

Blogg

Goda levnadsvillkor bättre än skälig levnadsnivå

Helena Hamlin 16 jan 2015 11:36

Du kanske känner igen rubriken? Jag har läst in mig lite på vad Barbro Lewin med. dr. på Uppsala Universitet forskar på. Barbro forskar om LSS-reformen i olika infallsvinklar och har bra åsikter. Det jag reflekterat över är att insatser enligt LSS som bekant även kan ges enligt SoL. Ett exempel på detta skulle kunna vara att istället för placering på gruppboende genomföra placeringen på ett HVB. En insats enligt SoL är billigare än motsvarande LSS-insats på grund av skillnaden i ambitionsnivå. Det man ska tänka på är att det kan medföra konsekvenser i både omfattning och kvalitet för brukaren. Enligt Barbro går det att mäta det som är betydelsefullt för kostnadsskillnaden:

  • Välutbildad personal i tillräcklig omfattning med kontinuitet i bemanningen,
  • Den lilla gruppens princip,
  • Lagarnas betoning på självbestämmande vid LSS-insatser.

I min mening är det viktigt att inte stirra sig blind på priset vid en placering utan fokusera på vad man får för kostnadsskillnaden. Det är i min mening utan tvekan en klar fördel för brukaren att bli erbjuden en plats på ett gruppboende istället för ett HVB som har en helt annan struktur vad gäller kompetens hos personal, personaltäthet etc. Hos oss på Lansen Omsorg tror vi på individens självbestämmande och fördelarna som finns hos den lilla gruppen. För att få jobba hos oss ställer vi stora krav på utbildning, erfarenhet och färdighet. Genom att skapa en trivsam arbetsplats kommer vi ha en god kontinuitet hos personalen. 

Framtiden ligger i små enheter framför stora för att kunna tillgodose alla behov. 

| Permalink | Kommentarer (0)

Kvalitet och Omsorg på dina villkor

Helena Hamlin 2 jan 2015 09:00

Hos oss på Lansen ser vi det som en självklarhet att brukaren själv är med och bestämmer vilken stöd och service han eller hon önskar. Det är det som vi kallar Individualisering vilket inkluderar självbestämmande, delaktighet och inflytande. Det kan exempelvis handla om att själv inreda sin lägenhet, vara med och bestämma vilka måltider som planeras eller vilka aktiviteter som planeras in.

 

Nu är det vinter och här i Södra Vi brukar vi ha fina längdspår om det inte varit för den milda vintern. 

Genom vårat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete styr vi arbetet på Lansen för att uppnå högsta kvalitet i verksamheten. Det här mäter vi genom olika undersökning tex; brukarundersökning och kundundersökning.

| Permalink | Kommentarer (0)