Hem Till lansenomsorg.se

Blogg

Utbildning i Motiverande samtal

Marcus Hamlin 16 mar 2018 09:55
I dagarna tre har all personal på Lansen Omsorg blivit utbildade i Motiverande samtal av Tobias Sandberg. Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändringMotiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring.

| Permalink | Kommentarer (0)

Lärorika utbildningsdagar

Marcus Hamlin 31 okt 2017 11:19
Det var med spänd förväntan personalen på Lansen Omsorg deltog i en 1,5 dagar lång utbildning som ASPI Utbildningar AB anordnade. Alla personer som jobbar med föreläsningarna inom ASPI har själva diagnosen Asperger och det var tre fantastiska föreläsare vi fick träffa. Utbildningarna innehöll Perceptionshantering och Socialt Liv vid Autism/Asperger och Bemötande vid ADHD och Autismtillstånd.
Johannes Haglund höll i första utbildningsdagen. Han har diagnosen aspergers syndrom och har gått på både särgymnasium och högskola. Hans föreläsning var mycket intressant där han delgav oss av sin egen uppväxt till hur hans liv idag ser ut. Johannes pratade också om att Motivation och Intresse är två saker som måste skapas för att en person med autism/asperger ska kunna lära sig saker. En annan viktig sak som Johannes tog upp var att det är viktigt att prioritera bort sådana saker som inte fungerar och istället fokusera på det positiva.
Immanuel Brändemo höll i första delen av den andra dagens utbildning. Immanuel har själv diagnosen ADHD och asperger och har bland annat läst 4 år på Gymnasielärarutbildningen. Föreläsningen handlade om många tänkvärda saker. Vikten av att sätta upp målen utifrån personens egna behov och inte behandla alla lika eftersom alla har olika behov och förutsättningar. Att föra en kommunikation med en person som har autism/asperger togs också upp där Tydlighet, Rakt på sak och Konkret var 3 ledord. Under utbildningen pratades också om att många personer med ADHD börjar missbruka alkohol/droger, ofta i självmedicinerande syfte, om inte bättre alternativ ges. Idag är kunskapen om ADHD, Autism (asperger) större och diagnoser sätts tidigare i livet än vad som gjordes förr.
Torbjörn Andersson höll i sista delen av utbildningsdagen. Torbjörn har diagnosen asperger och har bland annat en masterexamen från Psykologprogrammet och en systemvetarutbildning och äger idag flera företag. Torbjörn har träffat över 2000 personer med autism och höll en intressant utbildning. KASAM – Känsla av Sammanhang var en del som vi fick mer kunskap om. Det innebär att göra situationer begripliga, hanterbara och meningsfulla för personer med autism/asperger.
Utbildningarna gav oss i personalen nya infallsvinklar och det var ett glatt gäng som åkte hemåt fulla med inspiration och större kompetens i vårt intressanta arbete på Lansen Omsorg.
Följ oss gärna på Facebook, där du också kan se bilder från våra utbildningsdagar.

| Permalink | Kommentarer (0)

Lansen Omsorg har kvalitetsdeklarerat!

Marcus Hamlin 13 feb 2017 14:36

Som första företaget inom Vårdföretagarna Individ & familj har Lansen Omsorg kvalitetsdeklarerat. För Lansen Omsorg har det sedan starten varit en självklarhet att arbeta aktivt med kvaliteten. Med Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration kan medlemsföretagen tydligt beskriva sitt kvalitetsarbete. 

I kvalitetsdeklarationen går det att läsa om hur Lansen arbetar med det systematiska arbetet kring kvalitet och utveckling för att kunna göra ett bra val av omsorg. Kvalitetsdeklarationen finner ni här.

| Permalink | Kommentarer (1)

Pedagogiskt arbetssätt

Marcus Hamlin 23 jun 2016 14:09

Vår medarbetare Johanna var på utbildning i Autism & Aspergerförbundets regi, här kommer hennes tankar från utbildningsveckan:

Fem utbildningsdagar i Vackra Sunne på Bergskogens dagverksamhet om Pedagogiskt arbetsätt i Autism & Aspergerförbundets regi.

Riktat mot autism.
Utbildningen var uppdelad på det sätt att vi hade en första dag med bara föreläsningar med Susanne Jessen. Det handlade om autismspektrumtillstånd och dess konsekvenser i vardagen, bemötande och hur vi förebygger utmanande beteenden. Om man tänker sig ett isberg. Toppen är bara det som syns och märks visuellt. Det kan vara att man skriker, slår eller skadar sig själv. Det är viktigare att se vad som finns under ytan för det är där man hittar orsaken till beteendet. 

Resterande delen av dagen arbetade vi praktiskt med fyra personer som har just autism. Detta var en fantastisk upplevelse. Att se deras arbetsglädje och motivation till att vilja lära sig var så härligt. Allt handlade egentligen om att de var väldigt trygga i sina grundhjälpmedel och visst nästan allt som skulle hända. Allt förutom när vi kom in farande med en grupp av sex personer. En dag skulle vi göra bubbelvatten med en av personerna. Detta innebar att vi först skulle göra en bedömning för att se vad han klarade av själv. Efter det så skulle vi anpassa det som inte fungerade så bra. Det kan man göra med att ge visuellt stöd muntligt stöd fysiskt stöd. Målet är att personen sa bli så självständig som möjligt. Jag tycker att vi lyckades ganska bra med lite röd tejp och till viss del fysiskt stöd.
En autistisk person kan ha ett helt annorlunda sätt att se på saker. Det måste vi ha i baktanken när vi går in och ger våra boende stöttning i sin vardag.

Theory of mind
En viktig del i att kunna förstå, förutspå och även kommunicera med omvärlden. Detta ligger också till grund för Empati, medkänsla och hänsynsfullt beteende.

Central coherence (förmågan att se sammanhanget.)
Detta gör att personer med autism har ett detaljseende. Man kan inte alltid se orsaken till verkan. Det är därför viktigt att ge dessa personerna möjlighet att se sammanhanget för att de ska få förståelsen, att allt har en orsak och en konsekvens.

Exekutiva funktioner
Detta kan försvåra vårt arbetsminne, tidsuppfattning, att kunna välja och besluta saker snabbt, lära sig av sina misstag, Organisera, planera och vara flexibel. Detta förebygger vi genom att vara tidiga och noga med förberedelser. Man kan också ta hjälp av olika hjälpmedel för att få struktur i vardagen. Att bara använda papper och penna kan räcka som hjälpmedel. Mycket som vi gör till vardags går på ren automatik. Men har man svårigheter i de Exekutiva funktionerna måste det ske på ett medvetet plan. När man går på högvarv. Man får aldrig slappna av.
Anpassningsförmågan ställer också till det och gör att man inte kan lösa konflikter eller ändra sina beteenden i förhållande till situation. Det är mycket som man redan vet men som man kanske inte alltid tänker på. Det viktigaste som jag lärt mig på kursen är att personer med dessa svårigheter behöver individanpassat stöd. Vi behöver hitta sätt för att underlätta deras vardagliga liv. Med anpassningar menar jag att man skapar hjälpmedel. Man måste hitta olika sätt att underlätta tillsammans med personen med autism. Ingen är den andra lik och behöver därför individanpassat. En del kan behöva ha hela sin vardag strukturerad med scheman, bilder, arbetsbeskrivningar för varje minut. Det kan vara så att vissa inte kan hantera att ha för mycket fritid. Vissa kanske bara har svårt att bedöma tid och kan då få hjälp av att använda en timstock. Det kan variera väldigt mycket. Genom att göra olika kartläggningar och bedömningar på person med autism kan man få fram mycket information som kan vara viktig att veta när man bemöter dem. Det ger också information om vad vi kan hjälpa till med som personal. Det vi inte vet, vet vi inte! Det är en viktig sak att ha med sig. Vi kan inte tro saker och lägga in våra egna värderingar i andras liv. Vi måste bli medvetna om vad just denna individen behöver för stöd.

När vi sedan implementerar metodiken här på gruppboendet Blåklockan gäller det att ta det försiktigt. Man ska ha små mål för att få personen delaktig och engagerad. Det är också viktigt att utvärdera efteråt så man ser hur resultatet blev. Blev det inte som man tänkt sig får man revidera och göra om.
Det är ingens fel. Det ända man kan göra är att göra om och prova igen.

Glad Midsommar!

Vid pennan //Johanna Rydstrand

 

| Permalink | Kommentarer (0)

TEACCH - tydliggörande pedagogik

Helena Hamlin 16 mar 2015 08:00

Hos oss på Lansen kommer vi att vid behov använda oss av den tydliggörande pedagogiken TEACCH. Kortfattat är målet med att använda oss av den här pedagogiken att alla ska kunna ha möjlighet att delta i samhällslivet som alla andra. 

Nyckelbegrepp som

  • självständighet
  • personlig utveckling
  • god livskvalitet

genom

  • bemötande
  • hög kunskapsnivå

Med hjälp av pedagogiken är vi övertygade om att fler kan bli delaktiga - det gäller att bygga på det som individen är bra på - vidareutveckla intressen och starka sidor!

| Permalink | Kommentarer (0)