Hem Till lansenomsorg.se

Blogg

En spänd förväntan inför år 2019

Marcus Hamlin 6 nov 2018 13:13
Jag är sjuksköterska sedan 20 år och började min yrkesbana inom somatisk vård och distriktsvård. Ganska snart började jag av logistiska skäl att arbeta inom psykiatrin. Jag har fascinerats av den oförutsägbara vardagen inom psykiatrin ända sedan första dagen och i 17 år har jag jobbat inom Aleris med psykisk hälsa i kombination med missbruk och kriminalitet, både som sjuksköterska och föreståndare. Under åren har jag byggt på med studier bland annat inom ledarskap, socialrätt och nu senast LSS-lagstiftningen.

Nu arbetar jag på Lansen Omsorg sedan ett år tillbaka, som sjuksköterska och biträdande föreståndare/föreståndare. Jag uppskattar närheten till de boende och den engagerade personalen, samt de korta beslutsvägarna i en privat, mindre organisation.

Det jag lärt mig genom åren är att relationen till de boende är nyckeln till mycket. En nära, men professionell, relation är grunden för att kunna motivera till delaktighet och förändring. Varje människa är unik och jag tycker om utmaningen att möta varje individ på deras nivå utifrån dennes förutsättningar. Samma ideologi har jag funnit inom Lansen Omsorg, där personalen på diverse kreativa sätt försöker få de boende delaktiga och aktiva, både individuellt och i grupp.

Nu går vi in i en ny fas, med öppnandet av två nya boenden. Det är med spänd förväntan jag ser fram emot våren 2019.
Att få vara med och starta upp, forma och utveckla en verksamhet känns som en stor förmån och en spännande utmaning.

//Anna Blom

| Permalink | Kommentarer (0)